• Fornavn:   
  • Efternavn:   

Mine Rødder - og med flere slægtsgrene

Vor familie gennem tiden

Min mors historie:


Emma Margrethe Hansen (født Johansen, først gift Olsen, og til sidst Hansen da hun senere blev gift med min far på rådhuset i Nakskov den 5. november 1955). Hun blev født i Græshave d.18/7 1929, som 7. barn i familien og det andet barn i familien med dette navn. Forældrene hed Karl Lavrids Sofus Johansen og hustru Anna Bolette Georginge f. Eriksen. Den første Emma blev født i 1927, men levede kun i knapt et år. Min mor blev døbt i Græshave kirke d. 22/9 1929. Faddere var forældrene og arb-mand Rasmus Mogensen og hustru Sofie fra Græshave fattiggård. Hun blev konfirmeret i Toreby kirke d. 4/4 1943, da familien var flyttet derover.
Hun havde først fået en dreng, Kurt med en matros i 1949. Blev så først gift med en Henning Olsen i 1950, Her kom to børn mere,John i 1951 og Marianne i 1953 hvorefter hun blev skilt fra Henning og ægtede min far på borgmesterkontoret i Nakskov d. 5/11 1955. Der var jeg blevet godt et ½ år gammel, og blev døbt i Halsted kirke dagen efter deres bryllup. Efter mig i 1955 kom fire børn mere: Laila i 1956, Susanne i 1957, Dan i 1959 men han led vuggedøden efter ca. et halvt år og til sidst Palle i 1960. Hun blev enke da min far omkom i en ulykke i 1969 og giftede sig ikke igen, men havde en kæreste resten af livet til hun døde af kræft i bugspytkirtlen d. 2/3 1999. Hun boede da i landsbyen Landet i et lille hus hun havde købt og begravelsesceremonien blev derfor holdt i Landet kirke. Men hun blev så kørt til Nakskov og stedt til hvile ved siden af min far. Min far lå først på et urnested, men blev så flyttet over til min mor, der ikke ville brændes men begraves i hel tilstand
De øvrige oplysninger om hende og hendes herkomst kan findes evt. ved at klikke på linket i toppen af denne side.

History of my mother:


Emma Margrethe Hansen (born) Johansen, first married Olsen, and finally Hansen when she later married my father at the town hall in Nakskov on 5 November 1955). She was born in Græshave on 18 july 1929, as the 7th child in the family and the second child in the family with this name. The parents were named Karl Lavrids Sofus Johansen and his wife Anna Bolette Georginge (former) Eriksen. The first Emma was born in 1927, but only lived for barely a year. My mother was baptized in Græshave church on 22 september 1929. Vidneses were the parents and working man Rasmus Mogensen and his wife Sofie from Græshave fattiggård. She was confirmed in Toreby church on 4/4 1943, when the family had moved there.
She first had a boy, Kurt, with a sailor in 1949. She then first married a Henning Olsen in 1950. Here came two more children, John in 1951 and Marianne in 1953, after which she divorced Henning and married my father in the mayor's office in Nakskov on 5 november 1955. There I was about ½ year old, and was baptized in Halsted church the day after their wedding. After me in 1955 came four more children: Laila in 1956, Susanne in 1957, Dan in 1959, but he died in infancy after approx. half a year and finally Palle in 1960. She became a widow when my father died in an accident in 1969 and did not marry again, but had a boyfriend for the rest of her life until she died of pancreatic cancer on 2 marts 1999. She then lived in the village of Landet in a small house she had bought and the funeral ceremony was therefore held in Landet church. But she was then driven to Nakskov and laid to rest next to my father. My father was first laid in an urn, but was then moved to my mother, who did not want to be cremated but buried intact
More information about her and her ancestry can be found, if wanted by clicking on the link at the top of this page.


Quick Links

Contact Me

Contact Me
Letter of commitments - Probat cases
Dagen i dag - hvad kan fejres

Webmaster Message

Når det kommer til slægtsforskning er der kun en vej at gå fremad på - det er ved at gå tilbage !